[zaloguj się]

ASESORSKI (1) ai

Fleksja

L pl asesorskich.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

praw. Przymiotnik odasesor [assessorius, assessorialis Łac śr]:
Wyrażenie: »sąd asesorski«: [król sądzié nas będzie] na Sądźiech Ziemſkich/ Wiecowych/ y Aſſeſorſkich. OrzRozm T3.

TZ