[zaloguj się]

KOBIETKA (1) sb f

Fleksja

N pl k(o)bi(e)tki.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Dem. odkobieta: Bo kobietki [tu o złych córkach] s káletki iuż dawno wymknęły/ Wſzytki iego pieniąſzki co dzyádowſko miáło HistLan D3.

ZCh