[zaloguj się]

KOKORZYK (3) sb m

Fleksja

N sg kokorzyk (3).

stp brak, Cn s.v. kokorycz więtsza, Linde XVIII w.

bot. Arum italicum Mill. (Rost); obrazki włoskie, bylina z rodziny obrazkowatych (Araceae) (o tej właśnie roślinie, zdaniem Rostafińskiego, pisze Falimirz w cytowanych przykładach, a nie o dem. odkokornak”, na co mogłyby wskazywać odpowiedniki łacińskie z Cn); aristolochia cava, capnos (chelidonias), fumaria (bulbosa), pes gallinaceus, radix concava Cn (3): Iarus. Kołorzyk [!]. FalZioł [+3]e; Iarus. vel Aaron minor. Kokorzyk. Poniemieczku Broch wurtz. FalZioł I 65d, 66 żp.

Synonim: obrazki.

MM