[zaloguj się]

KOMOR (36) sb m

Pierwsze o jasne. ◊ -ór, -or-.

Fleksja
sg pl
N komór komory, komorowie, komorzy
G komora komor(o)w
D komor(o)m
A komora, komoru komory
V komorze

sg N komór (14).G komora (3).A komora (7), komoru (1) SkarKaz.V komorze (1).pl N komory (2), komorowie (1), komorzy (1) RejWiz; -y Mącz; -y : -owie SienLek (1 : 1).G komor(o)w (3).D komor(o)m (1).A komory (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

zool. Culex pipiens L. (Rost); owad dwuskrzydły z rodziny komarowatych (Culioidae); culex Murm, Mymer1, BartBydg, Mącz, Calep, Cn; mulio Murm, BartBydg; conops Calep; centrina, conopeorum aestivum animal, humoris alumnus Cn (36): Komor źimie kiedy vmarzł/ Y coby iadł iuż nie nálazł: Do pcżoł ſie nędznik pokuśił/ Zaby żywnośći vprośił. BierEz S2, R3v, S2; Murm 97; Mymer1 21v; BartBydg 93b; KOmor ieſt robacżek iako y mucha maluczki FalZioł IV 29a, +7b, IV 29a, b; Więc tu kurzy w krzewinie á Bący go iedzą/ A Komorzy ná cżełe we trzy rzędy ſiedzą. RejWiz 93v; BielKron 67; Culices, Komory/ Robácſtwo. Mącz 71b, 71b; Komory wypędźiſz/ s kąd chceſz/ gdy kminem zákurzyſz.159v; Komorowie od czego giną SienLek S2v, 159v marg; CzechEp 41; ReszPrz 64; Calep 243b, 275b; Azaż nie iáwnie rozność grzechow okázuią? ponieważ iedne komorom á drugie wielbłądom przyrownywa. WysKaz 18, 18; KmitaSpit Av; SkarKaz 313a [2 r.].

W połączeniu szeregowym (1): iáko pluſkwy tráćić: krety rozgániáć: muchy: mrówki: komory: Węże: pchły/ y gnidy. SienLek 158.

W porównaniu ironicznym (1): Iáko Wielbłąd do Muchy/ á Woł do Komorá/ Ták k niemu ieſt podobna tá márna potworá. RejWiz 52v.

Fraza: »komar ukąsił« (1): gdy mu w zwádzie vd oſzcżepem przebito powiedział iż mu ſie ták widziáło/ iákoby go komor vkąśił GórnDworz D8.
Zwrot: bibl. »komora przecadzać, przecadzający« = być gorliwym w małych rzeczach; culicem excolans PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (5 : 1): MurzNT Matth 23/24; O mili nabożnicy/ prezdſadzáiący [!] komorá/ á niedźwiedźiá połykáiący. WujJud 148; CzechEp 164; WujNT Matth 23/24; WysKaz 18; Slepi wodzowie/ komoru przecedzáią: á wielbłądá połykáią. SkarKaz 313a.
Zestawienie: »wielki komor« (1): Mulio [...] Wyelky komor Murm 98.

ZZa