[zaloguj się]
KOMORCZASTY  Cn; Linde XVII w. (z Cn) ‒ XVIII w.