[zaloguj się]

[KOMORNICA sb f

Teksty nie oznaczają ó; pierwsze o prawdopodobnie jasne (tak w komornik itp).

Fleksja
pl
N komornice
D komornic(o)m

pl N komornice.D komornic(o)m.

stp notuje, Cn brak, Linde bez cytatu; poza tym XVII w. w innym znaczeniu.

Chłopka bezrolna mieszkająca kątem w cudzej izbie: Leśny i włodarz – podczas im w dworze strawę dawają, i komornicom, kiedy plewią albo posługi we dworze czynią. LustrSand 62; bo jest zagrodników dosyć, którzy winni prząść, także i komornice za małym nakładem. LustrRaw 55.

Cf [KOMORNICZKA]]

HG