[zaloguj się]

AUTORYZOWANY (1) part praet pass, pf a. impf

Fleksja

N sg m åutoryzowany.

stp, Cn, Linde brak.

praw. Zatwierdzony, o mocy prawnej [autoriso, -atum Łac śr]: IEſli ták iest [...] że Státut któryby miał bydź porządnie wydány, miałby bydź piérwéy po Powiećiéch rozeſłány [...] á náwet ná Séymie [...] ápprobowány [...] tedyby ſie zá ledwie który Státut zoſtał [...] Bo ácz Ieo M. X. Arcybiſkupá Laſkiego edicia Séymową ſententią iest authorizowány, ále żeby był ad iudicia wſzyſtkich przedtym rozeſłány, o tym nie znáyduią nigdźiéy SarnStat 314.

Synonimy: aprobowany, zatwierdzony.

MK