[zaloguj się]

AWARYCYJA (3) sb f

-ti- : -ci- (2 : 1). Pisane dużą literą 1 r.

Nagłosowe a prawdopodobnie jasne, pozostałe prawdopodobnie pochylone.

Fleksja
sg
N awårycyjå
I awårycyją

sg N awårycyjå (2).I awårycyją (1).

stp, Cn, Linde brak.

Chciwość, zachłanność [avaritiałakomstwo Mymer1, Mymer2, Calep; avaritiałakomstwo, skępstwo Mącz 19c; łakomstwo w nabywaniuavaritia Cn] (3): Ony záſię ſześć pánien co k ſtołu ſłużyły/ Ná ktorych nápiſáne texty s tyłu były. Ná iedney Luxuria/ ná drugiey Libido/ [...] Trzeciey Auaricia cżwartey Superbia RejWiz 26; Gore miala nienawiſc i ona niemota. Co ya zowa priuuata/ wiec auaritia PaprUp A3, L3.

Synonimy: chciwość, łakomstwo, skępstwo.

WG