[zaloguj się]

KONKLUDOWANY (2) part praet pass pf a. impf

Fleksja

N sg m konkludowany (2).

stp, Cn, Linde brak.

(U)stanowiony, wniesiony (wnoszony), uchwalony (uchwalany) (2):
Wyrażenie: »dekret konkludowany« (2): A gdyby ſie ſpólnie wſzyſcy ná iednę ſentencyą zgodźili: tedy táki dekret przez nie w niebytnośći náſzéy konkludowány przy nas ex ſcripto ma bydź ferowan przez Márſzalká. SarnStat 47 [idem] 151.

Cf KONKLUDOWAĆ

ZCh