[zaloguj się]

BABCZYN (1) ai

Fleksja

N sg m babczyn.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Przymiotnik dzierżawczy od rzeczownikababka” ‘matka ojca lub matki: Avunculus maior, Stárey mátki brát. Babczin brát. Mącz 22a.

LZ