[zaloguj się]

BABKOWY (1) ai

Fleksja

N sg m babkówy.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik od „babka” ‘roślina : Tenże liſt grzybieniówy/ bániówy/ ogórkówy/ babkówy/ ſzczawiówy/ ieſli wwodźie proſtéy wſtáwiémy/ á nogi/ ábo ſámégo w wánnie omyiém/ rzecz będźie pomocna Oczko 32.

LZ