[zaloguj się]

BABSKI (2) ai

a jasne.

Fleksja
sg
n Dpo babsku
pl
I f babskimi

pl I f babskimi (1).sg D n skostn po babsku (1).

stp brak, Cn s.v. po babsku, Linde XVIXVIII w.

Przymiotnik odbaba:
1. Właściwy starej kobiecie (1):
Wyrażenie przyimkowe: »po babsku«: Aniliter Adverbium, Po bábsku. Mącz 11d.
2. (pogardliwie) Należący do baby, pochodzący od baby, właściwy babie, babi; niepoważny, niewiarogodny, niemądry, głupi (1):
Wyrażenie: »babskie baśni«: náukę [biskupa krakowskiego] Pan Bog zowie [,..] gnoiem tzłowietzym/ ćiemnośćiámi/ kwáſem/ bábſkimi baſniámi/ łgárſtwem/ chytrośćią ludzką KrowObr A2v.

Cf BABI

LZ