[zaloguj się]

BABSKO (4) sb n

a jasne.

Fleksja
sg
N babsko
G babska
L babsku

sg N babsko (2).G babska (1).L babsku (1).

stp brak, Cn s.v. wilczysko, Linde XVII(XVIII) – XVIII w.

Aug. odbaba:
1. Stara kobieta, starucha; anicula Calep (1): Anicula ‒ Babsko. Calep 79a.
2. Pogardliwa, obelżywa nazwa kobiety (1): Ty [fortuno] chodziſſ w wiánecżku do wſſelkiégo/ Ale Nieſſcżęſcié w ſſmacie babſka ſkarade[go] ForCnR E3v.
3. n-loc (2):
Zestawienie: »Las Babsko, BabskoLas« (1 : 1): Item/ Lás Bábſko przy Fredelant w Powiećie Nakielſkim záſtáwiony Zakonowi w pewnéy ſummie/ będźie mógł bydź wykupion SarnStat 1074, 1074 marg.

LZ