[zaloguj się]
KROLOWSKIE  stp; Cn: krolewskie, Linde bez cytatu: królewskie.

Cf KROLEWSKI