[zaloguj się]

KRZAK (16) sb m

a pochylone.

Fleksja
sg pl
N krzåk
G krzåka krzåk(o)w
A krzåk krzåki
I krzåki(e)m krzåk(a)mi
L krzåku krzåkåch

sg N krzåk (6).G krzåka (1).A krzåk (1).I krzåki(e)m (1).L krzåku (2).pl G krzåk(o)w (2).A krzåki (1).I krzåk(a)mi (1).L krzåkåch (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

Roślina drzewiasta o bardzo krótkim pniu lub gałęziach wyrastających wprost z korzeni; frutex Calep; herba vel planta capiose fruticans, herba multos pullos habens Cn (16): Támżé ptacy mieſzkáią/ á w krzakach źielonych Nie przeſtáią powtárzáć pieśni vlubionych KochPs 155, 121; Błogoſłáwiony Bog/ ktory krzak w ogniu nieſpalony záchował SkarŻyw 100; KochTr 7; KochPieś 13; Frutex – Choinka, krzak. Calep 438a.

W połączeniu z określeniem gatunku [w tym: ai (4), G sb (3); krzak + określenie (5), określenie + krzak (2)] (7): gdybyś też vźrzał gáłąś ćirniową ábo głogową/ á ona wyroſłá s pięknego krzaká winnego/ [...] izażbyś iey nie odrzezał [...]? RejPos 172; KochPs 78, 178, 192; SkarŻyw 479; Przynieśćie rożey nabuynieyſze krzaki Zoſtawćie bráki. KlonŻal D2; Daphnoides – Krząk bobkowy. Calep 287b.

W porównaniach (2): Obśiedli mię/ by pſzczoły, zgáśli/ by ſurowy Zápalony krzak czérniowy. KochPs 178, 192.

a. Zarośla, gałęzie [pl] (2): Frutetosus – Pełny choiny, krząkow. Calep 438a, 438a.
b. Pułapka na ptaki z gałęzi ułożonych na sieciach tak by imitowały krzaki; tu w przen (1): Kárty/ Száchy/ Wárcaby/ miáſto lepu ſtoią [...] A zyarnecżek roſkoſznych w koło onych krzakow Náſypał [świat]/ łudząc k ſobye/ rozlicżnych przyſmákow. RejWiz 103v.

Synonim: a. choinka.

Cf KIERZ, KRZE, [KRZEW], KRZEWIE, KRZEWINA

IM