[zaloguj się]

KWIETNIOWY (1) ai

Fleksja

G pl kwi(e)tniowych.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

Przymiotnik dzierżawczy odkwiecien; aprilis Cn: Bonná [...] przynieſioná do Polſki zá małżonkę krolowi Zygmunthowi/ láthá wyfzſzey nápiſánego [...] ná oſtatku Kwietniowych dni. BielKron 417v.

AK