[zaloguj się]

KWIETNY (53) ai

kwietny (50), kwiatny (2), kwietni (1); kwiatny MetrKor, LibMal; kwietni Goski.

e jasne; kwiatny z tekstu nie oznaczającego å.

Fleksja
sg
mN fNkwietnå, kwietn(a)
G Gkwietnéj, kwiatny
Akwietny Akwietną
I Ikwietną
L Lkwietnéj, kwietné, kwietny
pl
A subst kwietn(e)

sg m A kwietny (1).f N kwietnå (1), kwietn(a) (1).G kwietnéj (10), kwiatny (1) MetrKor; ~ -éj (2), (e)j (8).A kwietną (24).I kwietną (5). ◊ L kwietnéj (3) WujNT (2), SarnStat, kwietné (5) OpecŻyw (4), OpecŻywSandR, kwietny (1) ZapKościer; ~ -éj (1), -(e)j (2). ◊ pl A subst kwietn(e) (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Przymiotnik odkwiat; florens, floridus Cn:
1. Dostarczający kwiatow (1):
W przen (1): Láto z Zimą w przemiány po te wſzyſtkie roki Cżyniąc zá nią raz kwietne raz śiemienne kroki. RybGęśli Bv.
2. Zestawienia w funkcji nazw specjalnych (52):
»dzień kwietny« = Niedziela Palmowa (tu: anachronicznie) (1): Iá ktorym tak chwálebnie w dźień kwietny wſſedl do Ieruzálem [...] dzis [...] z miaſta będę wyrzutzon OpecŻyw 102v. [Cf KWITNIENIE Calep [570]a].

»kwietna niedziela« = ostatnia niedziela przed Wielkanocą zwana Palmową; Dominica palmarum JanStat [szyk 38 : 12] (50): w poniedzialek po kwietné niedzieli/ poſſedl mily Iezus iako miloſciwy a wierny robotnik do Ieruzálem OpecŻyw 73v, 70v [2 r.], 76v [2 r.], 82v, 120; OpecŻywSandR nlb 3v; dan wkrakowie na Walnym Seymye wpyątek przed kwyathną nyedzielyą MetrKor 61/224v; LibMal 1543/68v, 1544/81v; Papieſkiego Bágná y Kwiatkow tzárowánie w niedzielę Kwietną. KrowObr Tt3, 92v [2 r.] 168v [2 r.] 168v [2 r.] Qq4v, Tt3v (10); 4 C Nie: Kwietnia [...] 11 C Wielką noć Goski A7v; BielKron 400; RejPos 86v, 87v żp, 225v; SkarŻyw 336; Anno domini 1583 dnya wponyedzalek po kwyetny nyedzely ZapKościer 1583/39; ArtKanc E5v żp; LatHar 349, 352, 688, 742 [2 r.]; WujNT przedm 38 marg, 85 s. marg, 89, 109 marg, 167 (12); kończyć ſie máią [sądy] áż do Kwietnéy Niedźieli. SarnStat 858, 871, 1229, 1231.

[»kwietny poniedziałek« = poniedziałek po Niedzieli Palmowej: w kwietny poniedziałek kupiełam garniec masła za 6 wiardanków InwMieszcz 1585 nr 271.]

»kwietna sobota« = sobota przed Niedzielą Palmową (1): Maria Magdaléna pomazala milégo Iezuſa w kwietną ſobotę. OpecŻyw 84.

Synonimy: 2. »dzień kwietny«, »kwietna niedziela«: kwiaty, kwietnica.

Cf KWIATKOWY, KWIECI, KWIECIASTY

AK