[zaloguj się]

[LABWERK sb m

Fleksja

G pl låbw(e)rk(o)w.

stp, Cn brak, Linde także XVII w.

Zdobniczy motyw roślinny (z niem. Laubwerk): Beſowánie álbo nápuſzcżánie drzewá rozmáite/ prze Stolarze nauká pożytecżna/ ku ſádzeniu álbo w kłádániu rozmáitych figur/ álbo labwerkow ná ſkrzyniách/ y ná ſtolech SienHerb 387b (Linde).]

KN