[zaloguj się]

2. [LADA sb f

Fleksja

A pl lådy.

stp, Cn brak, Linde także XVIII w.

Nieużytki, ziemia nie uprawiona, porośnięta zaroślami; nowina: náuczyli ſię niebożętá [więźniowie polscy] w Litewſkiey niewoli/ żárnámi mieląc/ Lady rąbáiąc/ y láſſy roſkopywáiąc goſpodárſtwá. StryjKron 405 (Linde).

Synonim: nieużytek.]

KN