[zaloguj się]

LADER (4) sb m

lader m (3) [w znacz. 1.], ladry pl t (1) [w znacz. 2.].

-a- (2), -å- (2); -å- RejPos; -a- : -å- KlonWor (2 : 1); tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg pl
N lader
G ladr(o)w
L lådrzech

sg N lader (1).pl G ladr(o)w (2).L lådrzech (1).

stp brak, stp nazw os notuje, Cn, Linde brak.

1. Płat, kawał garbowanej skóry (z niem. Leder); tu w przen (3): Przetożem ia też ten worek zſzył y złożył ze cżterech liádrow. KlonWor ded **2, ded **2, k. **v.
2. Pancerz na konia lub jeźdźca [pl] (1): iż ſie ten Krol nie miał okázáć/ áni w ladrzech/ áni w pozłoćiſtey zbroi/ iedno na oſlęciu/ á bárzo w pokorney poſtáwie RejPos 2.

Synonimy: 2. kropierz, pancerz, zbroja.

Cf LADROWANIE

KN