[zaloguj się]

LADKA (1) sb f

Teksty nie oznaczają pochyleń.

Fleksja
sg
N ladka
L ladce

sg N ladka.[L ladce.]

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odlada” ‘skrzynia: Arcellula ‒ Ladka. Calep 89a; [a pol grzywny my daly od szuona, y trzy grosse, czo maly bycz wlathczie na myessczka potrzebe. ProtokWoźnik 111].

Synonim: skrzynka.

KN