[zaloguj się]

LADROWANIE (1) sb n

Oba a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w -owanie).

Fleksja
sg
I ladrowani(e)m
L ladrowaniu

sg [I ladrowani(e)m.]L ladrowaniu.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Pierwotnie skórzany, później z kutych blach pancerz na konia, zbroja na konia; lorica Vulg: Potym Ceſarz dárował Krolá Polſkiego dwiemá końmi w ládrowániu/ s ktorych był ieden do ſámych kopyt we zbroi BielKron 414v; Leop 1.Mach 6/43; [widząc [Eleazar] iedno zwierze przykryte ládrowániem krolewſkim ine wſzytkie zwierzętá wielkoſćią przewyżſzáiące/ zdáło mu ſię iż ná nim krolá noſzono. BibRadz 1.Mach 6/43 (Linde).]

Synonimy: kropierz, pancerz, zbroja.

Cf LADER

KN