[zaloguj się]

[LADROWANY part praet pass pf

Oba o jasne; prawdopodobnie jasne (tak w -owany).

Fleksja
sg
mNladrowany fN
A Aladrowaną
pl
N m pers ladrowani
m an ladrowan(e)

sg m N ladrowany.f A ladrowaną.pl N m pers ladrowani. m an ladrowan(e).

stp notuje, Cn brak, Linde także XVII(XVIII) w.

1. Opancerzony, okryty zbroją (o koniu i człowieku): áni Wyzywáli [Niemcy] w Kiryſſach łſniących ládrowáni/ Iák pierwey StryjKron 531.

ladrowany czym: Konie rżą w dekách ſwietnych zbroią ládrowáne. StryjKron 524; Frez także bláchą zewſząd dla ſtrzał ládrowány. StryjKron 535 (Linde).

2. Zrobiony z ladrów (o zbroi):
Wyrażenie: »zbroja ladrowana«: Ná Frezach [...] zbroię ládrowáną ledwo dźwigáiących StryjKron 525 (Linde).]

KN