[zaloguj się]

LAGROWY (1) ai

a prawdopodobnie pochylone (tak w lagier); o prawdopodobnie jasne (tak w -owy).

Fleksja
sg
mN fNlågrow(a)
Alågrowy A

sg [m A lågrowy.]f N lågrow(a).

stp, Cn brak, Linde XVIXVII w.

Przymiotnik odlagier”; pochodzący z lagru: z ktorą [słodkością] też tam wchodzi plugawoſć lagrowa która żyły zatikaiąc rozmaite niemoczi cżyni GlabGad H2v; [záśię ktore [wino] v dná/ bierze w śię ſmák lagrowy ktorego ieſt bliſko Cresc 1571 345 (Linde).]

KN