[zaloguj się]

LAK (2) sb m

lak (2), [lag a. lak].

a pochylone.

Fleksja
sg
N låk
G låku

sg N låk (1).G låku (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Roztwór powstały przy konserwacji ryb w słonej wodzie, także roztwór soli używany do konserwowania mięsa itp. (z śrdniem. lake); aqua maris a. salsa, muria, muries, salsilago, salsugo Cn (2): bowiem oddala ti choroby przerzecżone/ á gdy ieſzcze ku tym ziołkam [...] przyłożiſz laku z ſłonych ryb s ſledzy albo z inſzych ryb. FalZioł I 46a, IV 42b; [Haleo Lag/ roſoł rybny. UrsinGramm 134].
[Wyrażenie: »lag rybny«: Muria, es, Roſoł/ Lag rybny. UrsinGramm 194.]

Synonim: »rosoł rybny«.

KN