[zaloguj się]

LAKRYCYJOWY (1) ai

Fleksja

G sg m lakrycyjow(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odlakrycyja:
Wyrażenie: »sok lakrycyjowy«: Wezmi [...] naſienia malonowego/ ſoku lakricijowego/ korzenia z ziela łamikámieniowego FalZioł V 111v.

KN