[zaloguj się]

LAKSA (1) sb f

Fleksja

A sg l(a)ksę.

stp, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe; biegunka, rozwolnienie [laxus Łac śr]: Zaſię kiedyby Sokoł barzo miał laxę [rzadko ſtolcżył SienHerb 291b]/ dayże mu trochę pić ſoku bielonowego FalZioł IV 23b.

Synonimy: biegunka, bieżączka, cieczenie, czyścienie, drzystawka, prożnienie, sraczka, ślezianka, trztaczka, wypądzanie.

KN