[zaloguj się]

LAMBDA (2) sb f

lambda (1), lamwda (1); lambda BielKron; lamwda BudNT.

Fleksja

N sg lambda (2).

stp, Cn, Linde brak.

Nazwa jedenastej litery greckiego alfabetu „λ”, odpowiadającej spółgłosceloznaczającej również liczbę 30 (2): według ktorych [liter Kadmus] náucżył Greki piſáć/ kthore litery Greckie táki wzor máią. Alpha Vita Gamma Delta Epsilon Ita Iota Lambda My Ny Omicron Pi Rho BielKron 48v; Bo v Grekow iáko y v Ebreycżykow inácżey licżby nie znácżą/ iedno przez litery/ [...] Lamwda znácży 30. BudNT Kk8.

ZZie