[zaloguj się]

1. LANKA (4) sb f

Pierwsze a pochylone.

Fleksja
sg pl
G lånek
A lånkę

sg A lånkę (4) [w tym: -e (2)].[pl G lånek.]

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Rodzaj długiego wierzchniego okrycia prawdopodobnie męskiego (4): wzyentho lanke ſknaflamy dwadzyeſczya y cztheri knaflye srebrnich LibLeg 11/157, 157; á zwierzchu miał s ſukniey lankę dwoiſtą/ do ktorey mógł włożyć co trzebá iáko do kálety. BielKron 420 [idem] WerGośc 217.

[W połączeniu szeregowym: Nie rozumie bowiem Pan przez miáſto ná gorze wyſtawione/ y przez ſwiecę/ pychy wynioſłey Papieżá Rzymſkiego/ [...] Sekt Mniſzych/ kápic ich ſzárych/ czárnych/ białych/ płaſzcżow Iezuickich/ y lanek ich dokoſtkowych/ bieretow/ trepkow [...]/ y Ceremonij ich GrzegŻarnObr 102v (Linde).]

ZZie