[zaloguj się]

RACZNY (1) ai

Fleksja

N pl subst råczn(e).

Sł stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik od rak” ‘skorupiak: Forcipes denticulae cancrorum, Raczne noſzki Mącz 133d.

Cf 1. RACZY, RAKOWY

LW