[zaloguj się]

RACZONY (1) part praet pass impf

Fleksja

N sg f råczonå.

Sł stp, Cn, Linde brak.

Czczony, nagradzany [od kogo (składnia dopełnienia sprawcy) czym]: Ták że też bráćie miły tá wáſzá Dworſka godność/ ktora nie czym innym ozdobna ieſt/ iedno ſzkápą/ kábatem/ máſzkárą/ niebaczę czymby miáłá być inem od Krolá raczona/ iedno dźieśiąćią złotych OrzRozm Rv.

Synonim: nagradzany.

Cf RACZYĆ

LW