[zaloguj się]

[LATOROŻDŻKA sb f

Fleksja

N sg lator(o)żdżka.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. od nie zaświadczonego u naslatorozga” ‘młody pęd rośliny, jednoroczna gałązka:

W porównaniu: Abowiem wynika przed nim/ yáko Látorosłká [ut tener ramus (marg) sicut virgultum (–) PolAnt Is 53/2] (koment) WYraſta/ y yego [boże] Kroleſtwo wzchodzi/ Yáko nadobna Látorożczká/ Y sſtánie ſie z niey wielkie Drzewo LuterMalPos I 220v.

Synonim: latorosłka.]

MK