[zaloguj się]

LAUDANUM (6) sb n

laudanum (6), [ladanum, ladan a. ladanum].

W laudanum, ladanum oba a pochylone, w ladan oba jasne.

Fleksja
sg
N låudånum
G låudånum, ladanu
A låudånum
I låudån(e)m

sg N låudånum (2).G låudånum (1), [ladanu.]A låudånum (2).I låudån(e)m (1).

stp, Cn, Linde brak.

bot. Cistus polymorphus Willk. (Rost); Cistus ladaniferum L.; krzew z rodziny posłonkowatych (Cistaceae) rosnący w basenie Morza Śródziemnego; tu: aromatyczna żywica z tego krzewu używana w farmakologii i perfumiarstwie (6): LAudanum ieſth rzecż wonna á lipka ciepła á wilka w wtorim ſtopniu/ á ieſt rzecż iakoby roſa na niektore zioła vpadaiącza FalZioł III 27b; á to [Storax calamitica] zmieſzawſzi ſpołem z Laudanem/ [...] cżęſtho woniay FalZioł III 29a; Też wziąć prochu Sandaraki/ [...] á przylać do tego ſtoraku wilgotnego/ Laudanum przyłożyć FalZioł III 30b, III 27b [2 r.], V 36v; [LAudanum Koźim lepem przeto názwáne/ iż go kozy ná wełnę ſwą biorą gryząc drzewko iego SienHerb 223a; Oleiek Ládánu/ to ieſt z Koźiolepu thák cżynią SienHerb 575b, 223a; O Ladanum Plinius piſze UrzędowHerb 351b, 351b [3 r.]].

Synonim: kozi lep.

KN