[zaloguj się]

RADZENIE SIĘ (1) sb n

Fleksja

L sg radz(e)niu sie.

Sł stp brak, Cn s.v. porada, Linde brak.

Zwracanie się do kogoś o poradę; consilium, consultatio Cn [kogo]: MA ſie też o to dobry obywátel ſtáráć/ áby w rádzeniu ſie go ſzcżerze to co rozumie rádzieł Phil H5.

Cf NIERADZENIE SIĘ, RADZIĆ SIĘ

JR