[zaloguj się]

LETRA (1) sb f

Fleksja

N sg l(e)tra.

stp brak, stp nazw os notuje, Cn w innym znaczeniu, Linde XVII (z Cn) – XVIII w. w innym znaczeniu.

Drążek służący do podtrzymywania drabiny u wozu (z niem. Leiter): Furale [lege: furcale], lyetra vel lyvsnya. BartBydg 62.

Synonim: luśnia.

KN