[zaloguj się]

LICHOŚĆ (2) sb f

o prawdopodobnie jasne (tak w -ość).

Fleksja
sg
G lichości
L lichości

sg G lichości (1).L lichości (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Marność, małość, słabość (2): A gdyż widziſz [Boże] thę zyęmię w tey ſwoiey lichośći RejWiz 115.

lichość czego (1): Ocżekawałem onego ien mię wybawił/ od lichoſci ducha [a pusillanimitate spiritus Vulg Ps 54/9] y od niepogody TarDuch A4v.

Cf LICHOTA

KN