[zaloguj się]
LICZBIENIE  stp; Cn, Linde brak.

Cf LICZENIE