[zaloguj się]

[RAKOSZOWAĆ vb impf

Fleksja

inf rakoszować.

Sł stp, Cn brak, Linde XVII w.: rokoszować.

Brać udział w rokoszu, sejmikować, wiecować:

W połączeniu szeregowym: domá ſię z Pánem y zrádámi ſwárzyć/ ſeymowáć/ a na co ſię ſnadz bierzećie/ rákoſzowáć/ á poſtronie nieprzyáćiel ſzarpa vriwa RotRozm G2.]

LWil