[zaloguj się]

RANIĄCY (3) part praes act

a jasne.

Fleksja
sg
fNraniącå
pl
N m an raniąc(e)
L raniących

sg f N raniącå (2).pl [N m an raniąc(e).]L raniących (1).

Sł stp s.v. ranić, Cn notuje, Linde brak.

Zadający a. powodujący rany; vulnerans Vulg; vulnificus Cn (3):
[Szereg: »kąsający albo raniący«: ktoreby też [gołębie] były waśniwe á walecżne/ drugie kąſáiące álbo rániące/ tákie ma odłącżáć Cresc 1571 587.]
Przen (3):

raniący co (1): Przykład o przeſtępie duſznym á o ránách duſze rániących. HistRzym 54.

W porównaniu (1): ięzyk ich [zdradliwych przyjaciół] iáko ſtrzałá rániąca SkarKazSej 658b.

Wyrażenie: »strzała raniąca« = sagitta vulnerans Vulg (2): Strzáłá rániąca ieſt ięzyk ich/ zdrádę mowiłá. Leop Ier 9/8 [przekład tego samego tekstu] SkarKazSej 658b.

Cf RANIĆ

ZCh