[zaloguj się]

[LUDOJEDZSTWO sb n

ludojedzstwo, ludojedstwo.

Tekst nie oznacza ó oraz é; oba o prawdopodobnie jasne (tak w -o- oraz w -stwo).

sg L ludojedstwie.pl N ludojedzstwa.

stp, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. ludojedź.

Znaczenia
Ludożerstwo: Iáko tedy nie przeto iż Lácedemoni w ſubtelnej krádźieżj [...] Indowie w oycoboyſtwie y w ludoiedſtwie [...] ſię kochali/ nie przeto mowię/ złodźieyſtwá [...] ludoiedzſtwá [...] y inne ſproſnośći przyſtoyne/ y przyrodzeniu ludzkiemu ſłużące były ábo ſą GrodzCzyś II 6.]

MK