[zaloguj się]

LUDSCE (1) av

e prαwdopodobnie jasne (tak w -e).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Łaskawie: Humaniter ‒ łaskawie, ludſzcze. Calep 491a.

Cf 2. LUDZKI, LUDZKIE, LUDZKO

KCh