[zaloguj się]
LUDUMIŁY  Cn; Linde XVII w. (z Cn); spoza tym bez cytatu: ludomiły.