[zaloguj się]

[LUDWISARKA sb f

Fleksja

G sg ludwis(a)rki.

stp, Cn, Linde brak.

Właścicielka warsztatu ludwisarskiego albo żona ludwisarza: u ludwisarki za nowym kierchowem długu fl. 30, na co jest zapis InwMieszcz 1579 nr 222.]

FP