[zaloguj się]

LUDYCYJE (4) sb pl t

Tekst nie oznacza pochyleń.

Fleksja
pl
N ludycyje
G ludycyj
D ludycyj(a)m
L ludycyj(a)ch

N ludycyje (1).G ludycyj (1).D ludycyj(a)m (1).L ludycyj(a)ch (1).

stp, Cn, Linde brak.

Rodzaj kalendarza z przepowiedniami na cały rok (zniekształcone lat. iudicia) (4): Potym miłoſci twey tak ſzyroko iako głęboko dziękuię z tych Ludyciy na to Nowe latko LudWieś A2, B3v [2 r.].

Tytuł (1): RVRALE IVDICIVM Tho ieſt/ Ludycie wieſne Na ten nowy Rok. 1544. LudWieś kt.

JW