[zaloguj się]

LUDYJON (1) sb m

Fleksja

A sg ludyj(o)n.

stp Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie gry i zabawy na wolnym powietrzu (może święto?) [ludigonitwa, igrzyska Cn; ludi in pluraliświęta wywodzenia sprawowania gier Mącz 198c; Celebrare dies festos ludorumobchodzić dni ku świętym igram ustawione Mącz 198d.]: Penus – Spiza, pokarm k [lege: i] napoi w dom na Ludion. Calep 773b.

JW