[zaloguj się]
2. LUDZKI  stp; Cn, Linde brak.

Cf LUDSCE, LUDZKIE, LUDZKO