[zaloguj się]

LUDZKIE (4) av

e jasne.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w.

W sposób godny człowieka, łaskawie, przychylnie; comiter, humane, humaniter, hospitaliter Cn (4):
Zwroty: »ludzkie nosić [= znosić, wytrzymywać]« (1): Tego ſye Synu trzymay: á ludzkié przygody/ Ludzkie noś KochTr 25.

»ludzkie się obchodzić [z kim]« (1): A Iuliuſz ludzkie ſię obchodząc [Humane autem tractans] z Páwłem/ dopuśćił mu iść do przyiáćioł WujNT Act 27/3.

»ludzkie się stawić« (1): ModrzBaz 47 cf »ludzkie a łaskawie«.

»zachować się ludzkie« (1): BudBib 2.Mach 9/27 cf »skromnie i ludzkie«.

Szeregi: »ludzkie a łaskawie« (1): wielcy Pánowie [...] niech ie [synów] zwycżáią [...] ſtárſze w vcżćiwośći mieć: rownym ludzkie ſię ſtáwić/ á młodſzym łáſkáwie [aequalibus humanos, iunioribus placabiles se reddere] ModrzBaz 47.

»skromnie i ludzkie« (1): Bo tę nádzieię mam/ żeć on woley moiey náſládowáć będzie/ á zachowa ſie przećiw wam ſkromnie y ludzkie [benigne et humane] BudBib 2. Mach 9/27.

Synonimy cf LUDZKO.

Cf LUDSCE, 2. LUDZKI, LUDZKO, NIELUDZKIE

KCh