[zaloguj się]

LUKSUS (1) sb m

Fleksja
sg
N luksus
A luksus

sg [N luksus.]A luksus.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Zbytek: Bo ludźie ſtárzy przeſtrzégáli tego áby luxus pohámowan był, á żeby z cudzych kráiów do nas przenieśión nie był. SarnStat 294; [K temu też luxus/ ktory wielki ieſt/ ſzkodliwy TarnConsil h3v].

LW