[zaloguj się]

LUMEN (1) sb n

Fleksja

(lat.) N pl lumina.

stp, Cn, Linde brak.

Ozdoba, klejnot; tu w przen: nie vymuiąc nic inſzym/ byli [Jan Kochanowski i ks. Andrzej Patrycy Nidecki] in rei veritate dwoie lumina zacné Korony Polſkiéy. KochCzJan A2v.

LW