[zaloguj się]

LUPINUS (8) sb m

Fleksja
sg pl
N lupinus
G lupin(o)w
inne pl N (lat.) - lupini

sg N lupinus (3).pl G lupin(o)w (2).(lat.) pl N lupini (3).

stp, Cn, Linde brak.

bot. Lupinus L., łubin; roślina roczna z rodziny motylkowatych (Papilionaceae) [lupinuswielogroch Murm 120, BartBydg 84b; ‒ wyka Mącz 200; – słonecznik Calep; słonecznik strączystylupinus Cn] (8): Wino w ktorymby był vwarzony Lupinus/ Ieſth dobre thym w ktorich ſie opuchlina mnoży wnętrzna FalZioł III 18; plaſtr vcżyniony z mąki thych Lupinow gorzſkich z ſokiem piołynowym/ [...] przyłoż gi na żywoth dziecięciu FalZioł III 18; iednę [piłułę] zwinem/ albo ſtą wodą w ktoreyby były Lupini warzone/ day paniey przed ſamym porodzeniem wypić. FalZioł V 25, III 17d [2 r.], 18a, V 41v, 100.

KCh